Vacancies

PANOSTAJIA / PORAREITA / KAIVINKONEENKULJETTAJIA

 

Työtehtäviin kuuluu tavanomaisen tuotannon hoitaminen työnjohtajan johdolla sekä kaluston päivittäinen huolto. Työaikaperiaate on 14 päivää töissä ja 14 päivää vapaata. Arvostamme kokemusta kaivureista, teknistä osaamista, panostajan/ylipanostajan pätevyyttä sekä aiempaa kokemusta vesi- tai maarakennusalasta.

 

Lisätietoja antaa Michael Backlund, projektipäällikkö, 0442098012, michael.backlund@wasadredging.fi.

LADDARE / BORRARE / GRÄVMASKINISTER

 

Till operatörens arbetsuppgifter hör att ansvara för produktionen på arbetsplatsen under ledning av arbetsledare samt daglig service och reparation av utrustningen. Arbetstidssystemet fungerar enligt 14 dagar arbete, 14 dagar ledigt. Vi värdesätter erfarenhet av grävmaskiner, tekniskt kunnande, laddar-/överladdarbehörighet och tidigare erfarenhet av vatten- eller jordbyggnadsbranschen.

 

Tilläggsuppgifter fås av Michael Backlund, projektchef, 0442098012, michael.backlund@wasadredging.fi

  • Max. file size: 128 MB.